Ehdot

Suosittelemme kaikille matkavakuutuksen hankkimista. Matkavakuutuksen tulisi myös korvata äkillisen, odottamattoman tapauksen johdosta tehdyn matkan peruuttamisen takaisinmaksun ns. peruutusturva.

Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista perimme toimistokuluina alk. 100 €/hlö.

Matkan toteutuminen edellyttää vähimmäisosanottajamäärää.

Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä MatkaMielen erityisehtoja.

Katso yleiset matkapakettiehdot tästä

MatkaMielen erityisperuutusehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen).

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa
- viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 e/hlö
- 60-35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään ennakkomaksu 150 e/hlö sekä mahdolliset lentolippujen ja muiden palvelujen liittyvät kulut
- 34-15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 500 e/hlö sekä mahdolliset lentolippujen ja muiden palvelujen liittyvät kulut
- 14-8 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan kokonaishinnasta
- 7 vrk ennen matkan alkua tai myöhemmin, ei suoriteta mitään takaisinmaksua

Peruutusehdot - äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 3 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. lennot, hotellit ja agenttipalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten esim. lääkkärintodistuksella.

Pidätämme oikeudet hinnanmuutokseen.

Matkan lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa verojen ja muiden julkisten maksujen, kuljetuskustannusten tai valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10.1.). Hinnanmuutokset koskevat myös jo maksettuja matkoja, mikäli matkan alkuun on yli 21 vrk muutoksen voimaan tulosta.

Tärkeä asiaa EU:n tietosuoja-asetuksesta

Koko Euroopassa 25.5.2018 astui voimaan uusi tietosuoja-asetus. Asetuksen tarkoituksena on vahvistaa yksityishenkilöiden henkilötietojen suojaa.

Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelemistä.

Koska henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi lupaan, sinulla on myös oikeus perua lupa milloin tahansa. Luvan peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Lisäksi sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin, kuten kohdennettuun markkinointiin, sekä saada luovuttamasi tiedot haltuusi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa.

Voidaksesi matkustaa, tietosi annetaan ulkopuolisille palveluntarjoajille, esim. hotelleille, bussi-, lento-, laiva- tai junayhtiölle palvelujen tarjoamiseksi. Kerätyt tiedot sisältävät nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, matkakohteen, matka-aikataulun ja matkustajaprofiilin (mukaan lukien istumapaikkatoiveet, yhteystiedot hätätilanteissa, kansalaisuuden, syntymäajan, sukupuolen, passi- ja viisumitiedot) matkakohteen määräysten mukaisesti. Matkatoimisto MatkaMieli Oy ei ole vastuussa mistään sellaisen ulkopuolisen palveluntarjoajan toimista tai käytännöstä, jolle tiedot annetaan siksi, että se voisi tarjota sinulle matkapalveluita omasta pyynnöstäsi. Nimi- ja osoitetiedot säilyvät järjestelmässämme vain meidän esitepostituksia ja matkatiedotteita varten.