Tietosuoja

Matka Mieli Oy:n  asiakastiedot tallennetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme henkilötietolainsäädännön puitteissa.

Tiedot säilytetään järjestelmässämme ja henkilötietoja käytetään asiakkaan informoimiseksi varattuun matkaan liittyvissä asioissa ja markkinoinissa.

Yhteistyökumppaneillemme (bussi-, laiva-, lentoyhtiöt, hotellit) luovutetaan vain kunkin tahon tarvitsemat tiedot.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä ilmoitetussa tarkoituksessa ja Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.